Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  CS:GO - FaZe vs. North [Map 2] -Bán Kết- ELEAGUE CS:GO Premier...
  CS:GO - FaZe vs. North [Map 1] -Bán Kết- ELEAGUE CS:GO Premier...
  CS:GO - Cloud9 vs. Astralis [Map 3] -Bán Kết- ELEAGUE CS:GO...
  CS:GO - Cloud9 vs. Astralis [Map 2] -Bán Kết- ELEAGUE CS:GO...
  CS:GO - Cloud9 vs. Astralis [Map 1] -Bán Kết- ELEAGUE CS:GO...
  CS:GO - Cloud9 vs. Astralis -Chung Kết- ELEAGUE CS:GO Premier...
  CS:GO - SK vs. Team Liquid [Overpass] Map 2 - Bán kết - ESL...
  CS:GO - SK vs. Team Liquid [Inferno] Map 1 - Bán kết - ESL...
  CS:GO - SK vs. Team Liquid [Cbble] Map 3 -Bán kết - ESL One...
  CS:GO - FaZe vs. Cloud9 [Mirage] Map 1 - Bán kết - ESL One...
  CS:GO - FaZe vs. Cloud9 [Overpass] Map 2 - Bán kết - ESL One...
  CS:GO - Team Liquid vs. FaZe [Inferno] Map 1 -Chung kết - ESL...
  CS:GO - Team Liquid vs. FaZe [Overpass] Map 2 - Chung kết -...
  CS:GO - Team Liquid vs. FaZe [Mirage] Map 3 - Chung kết - ESL...
  [Road to Busan 2017] Sabertooth vs 24bhb - Bán kết - Vòng...